داود پورحمزه

Slide thumbnail

بهنود صداقت کیش

مدرس ویولنسل

آموزشگاه موسیقی دریا

Slide thumbnail

بهنود صداقت کیش

مدرس ویلنسل

آموزشگاه موسیقی دریا

داود پورحمزه

داود پورحمزه
کمانچه رو به مدت ده سال هست که با اساتید رضا پرویززاده و احمد مراحمی در مراحل مقدماتی شروع و ردیف نوازی رو با استاد بهمن فریادرس آموزش دیدم و دو سال هست که شروع به تدریس ساز کمانچه کرد‌ه‌ام.