سیما درویش زاده

bakpeyman

سیما درویش زاده

مدرس پیانو و سلفژ

آموزشگاه موسیقی دریا

bells

سیما درویش زاده

مدرس کودک

آموزشگاه موسیقی دریا

سیما درویش زاده

کارشناس موسیقی ،رشته آهنگسازی، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر تهران ، ورودی ۹۱
آغاز فراگیری ساز پیانو در سال ۱۳۸۵ زیر نظر استاد آندره مرادیان ، ربه کا آشوقیان
فراگیری مبانی تئوری ، فرم و آهنگسازی زیر نظر : دکتر محمدرضا تفضلی ، دکتر هوشیار خیام ،دکتر
امین هنرمند، دکتر شریفیان ، کارن کیهانی ، حمیدرضا دیبازر
شرکت در مسترکالس مباحث آکومپانیمان و موزیکالیته پروفسور مدرسه عالی موسیقی هامبورگ :
برکهارت کرینگ
شرکت در کارگاه تخصصی آموزش موسیقی به کودکان به روش ارف-شول ورک :دوره ی آدمک و
موسسه ی فرهنگی هنری خانه ی هنر منظومه خرد در سال ۱۳۹۱
شرکت در مسترکالس آواز و اکمپانیمان هاسمیک کاراپتیان

مدرس ساز پیانو کالسیک در سبک کالسیک (۴ سال سابقه)
مدرس ساز پیانو در آموزشگاه های استان تهران و البرز از سال ۱۳۹۱
مدرس تئوری موسیقی، سلفژ ، هارمونی و آهنگسازی
مدرس موسیقی به کودکان به روش ارف-شول ورک در آموزشگاه ها و دبستان ها

اجرای کنسرت ها و رسیتال های متعدد در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر
شرکت در ظبط های استودیویی و همکاری در پروژه ها و آنسامبل
اجرای پروژه های اجرا هنرجویان به صورت کنسرت در قالب تک نوازی و آنسامبل
انجام پروژه های متعدد آهنگسازی در قالب فرم های مختلف

error: محتوا غیر قابل کپی‌برداری است