علی طاهری

علی طاهری

مدرس گیتار

آموزشگاه موسیقی دریا

علی طاهری

مدرس گیتار

آموزشگاه موسیقی دریا

علی طاهری

دارای مدرک لیسانس نوازندگی جهانی و دانشجوی ارشد نوازندگی جهانی .
فراگیری گیتار نزد اساتید آرمین صادقی، فرزین طهرانیان، پیمان فخاریان، کیوان میرهادی، نوید زمردی، گلفام خیام، همینطور شرکت در مستر کلاس های دکتر لیلی افشار، افشین ترابی