مبينا خاتم بخش

مبينا خاتم بخش

مدرس پیانو

آموزشگاه موسیقی دریا

مبينا خاتم بخش

مدرس پیانو

آموزشگاه موسیقی دریا

مبينا خاتم بخش

مبينا خاتم بخش دانشجوى رشته نوازندگی كلاسيك دانشگاه فرهنگ و هنر.
شروع نوازندگى پیانو نزد استاد شيما خالقى.
ادامه فراگیری نوازندگی پیانو نزد اساتيد شيما خالقى،نازنين مهربان(استاد پيانو هنرستان موسيقى)،مهتاب فضل على،فرزاد حاج هاشمى(مدرس دانشگاه هنر)، رضا طاهرى (مدرس دانشگاه هنر،دانشگاه آزاد و دانشگاه فرهنگ و هنر).
فراگیری سلفژ نزد داوود جعفرى(مدرس دانشگاه هنر) آکادمی موسیقی فوژان، استاد ويدا نه رودى (استاد سلفژ هنرستان موسيقى دختران)،استاد قاسمى(مدرس دانشگاه فرهنگ و هنر).
فراگیری تئورى موسيقى نزد اساتيد داوود جعفرى،ويدا نه رودى،شاهد على زاده(از اساتيد تئورى موسيقى كنكور هنر).
اجرا نزد اساتيد هنرستان موسيقى (استاد صراف و بابائيان)، هييت ژورى دانشگاه تهران و هنر.
اجرا در آکادمی موسیقی فوژان.
شرکت در رسیتال‌های پیانو.