پوریا هومان

پوریا هومان

مدرس کمانچه

آموزشگاه موسیقی دریا

مدرس تنبک

آموزشگاه موسیقی دریا

پوریا هومان

مدرس تنبک

آموزشگاه موسیقی دریا

پوریا هومان

کارشناس ارشد موسیقی شناسی.آغاز فراگیری موسیقی از سال ۱۳۷۹ .آموزش موسیقی نزد اساتید مسعود شناسا(ردیف نوازی)،بهمن رجبی
(تنبک)و پژمان حدادی(مستر کلاس)٬اردشیر کامکار(کمانچه)،حسین مهرانی(اصول و مبانی موسیقی و سلفژ) و مسعود حبیبی(دف)(مستر کلاس) پدرام خاورزميني و حكيم لودين.
کنسرت ها همراه با گروه های باران،نوبانگ ،بامداد و همنوازان بهمن(سرپرست) و کنسرت باغ های معلق انگور (براساس بداهه برای موسیقی ایرانی با سنتور و سازهای کوبه ای )و ….
مقالات…بررسی سبک و مکتب بهمن رجبی.
بررسی سیر کمانچه نوازی زنده یاد علی اصغر بهاری.
نگاهی بر مکتب عود نوازی زنده یاد منصور نریمان