سمانه بیات

سمانه بیات

مدرس آواز کلاسیک و پاپ

آموزشگاه موسیقی دریا

سمانه بیات

سمانه بیات خواننده و مدرس آواز کلاسیک و پاپ
•آموزش دیده ی دوره پداگوژی و مربی گری آواز زیر نظر خانم هاسمیک کاراپتیان بر اساس متد دیوید جونز

خلاصه ی سوابق هنری و اجرایی:
• آموزش دیده آواز کلاسیک و اپرا زیر نظر استاد پری زنگنه

•آموزش موسیقی کلاسیک و تحلیل اپرا زیر نظر استاد نادر مشایخی
•آموزش تکنیک ها و متد صداسازی آواز کلاسیک با خانم هاسمیک کاراپتیان و آقای حمید خسروشاهی
•شرکت در دوره های مسترکلاس آواز کلاسیک با خانم evelyn schorkhuber مدرس آواز در کنسرواتوار واگنر اتریش
•آشنایی با ردیف موسیقی ایران و آواز ایرانی و همکاری در گروه های موسیقی کلاسیک ایران
•اجرای قطعات کلاسیک دوره های مختلف به عنوان خواننده سوپرانو و آلتو در تالارهای وحدت و رودکی به همراه ارکسترهای تهران به رهبری آقایان نادرمشایخی و بردیا کیارس
•اجرای سولوی قطعات آواز فولکلور به سرپرستی بانو پری زنگنه
•اجرای قطعات دوئت های باس و سوپرانو و کوارتت آوازی به سرپرستی و همراهی آقای حمید خسروشاهی
•آشنایی با تکنیک های بیان و بدن و تنفس در نمایش های موزیکال