سارا شهلايي

سارا شهلایی

مدرس سنتور و موسيقي كودك

آموزشگاه موسیقی دریا

Sara-Shahlaee
سارا شهلایی

سارا شهلایی
متولد آذر ۱۳۷۷
زنجان

آموزش دوره ارف سال ۸۴ و ۸۵ ،با خانمها پروانه و پریسا دانشور ، زیر نظر خانم سودابه سالم
آموزش ساز تخصصی سنتور از سال۸۶ الی۹۶ نزد آقای دکتر سیدحسین میثمی
و بداهه نوازی سنتور نزد آقای دکتر پویا سرایی سالهای ۹۶ و ۹۷
آموزش تمبک تا دوره عالی ازسال ۹۱ الی۹۵ نزد آقای محمد میثمی
آموزش پایه سه تار سال ۹۲ الی۹۳ با آقای محسن فریدمهر
آموزش سلفژ سالهای ۹۳ الی ۹۶ نزد خانم نسیم بخت
دوره ابتدایی پیانو ۹۴ الی ۹۶ نزد آقای علیرضا چگینی
ورود به دانشگاه هنر تهران در مقطع کارشناسی ، با رتبه یک، رشته نوازندگی ساز ایرانی مهرماه ۹۶
ورود به مقطع کارشناسی ارشد رشته اتنوموزیکولوژی دانشگاه هنر تهران مهرماه ۱۴۰۰
مدرس ساز تخصصی مدرسه موسیقی سوره زنجان

دارای چهار رتبه ممتاز کشوری
و ده ها رتبه ممتاز استانی و منطقه ای
در تکنوازی سنتور و تمبک و سه تار
با داوری اساتید مطرح موسیقی ایران
من جمله :
آقایان سعید ثابت
استاد اسمعیلی
پیروز ارجمند
پویان آزاده
و……..