اردشیر سعیدی

اردشیر سعیدی

مدرس تنبک

آموزشگاه موسیقی دریا

اردشیر سعیدی

مدرس دف

آموزشگاه موسیقی دریا

اردشیر سعیدی

اردشیر سعیدی
متولد آبان ۱۳۶۶
زاده ی اصفهان
تحصیلات: کارشناسی موسیقی ایرانی.
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی.
عضو خانه موسیقی.
عضو انجمن روانشناسی ایران.
فراگیری موسیقی از ۱۲ سالگی با تنبک و دف
فراگیری سه تار از ۱۸ سالگی.
بهره گرفته از اساتیدی چون:
تنبک: غلامحسین اسماعیل زاده، محمد اخوان، بهمن رجبی.
سه تار: شهاب زرین نقش، بهرام‌جمالی، وصال عربزاده، مسعود شعاری.
دف: حمید سلمانی، حسین رضایی نیا.
همکاری های متعدد در اجرای پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد.
اجرای کنسرت های متعدد و اجراهای ارگانی.