مرجان مرتضوي

مرجان مرتضوي

مدرس فلوت و موسیقی کودک

آموزشگاه موسیقی دریا

Marjan-Mortazavi
مرجان مرتضوي

مرجان مرتضوي
تحصیلات: – کارشناس ارشد موسیقی (نوازندگی ساز جهانی) . آشنایی با سازهای فلوت، پیانو و سه تار.
ساز تخصصی : فلوت.
– شروع فعالیتهای موسیقی از سال ۱۳۸۲
– عضویت در خانه موسیقی ایران )کانون نوازندگان کلاسیک).
• اساتید:
– فراگيري فلوت نزد آقای افشاریان
-خانم عسل حناچي
– آقای محمد على لقا
– خانم مونا طاهریان
– یک دوره فشرده نزد خانم دکتر موحد.
مستر کلاس ها :
– خانم دکتر موحد در سال ۱۳۸۷.
– آقاي كوشیار شاهرودی در سال ۱۳۹۰ .

فعاليت ها :
– شرکت در سمینارها و مسترکلاسهای انجمن فلوت ایران از سال ۱۳۸۹.
– شرکت در دوره تربیت مربی موسیقی کودک آموزشگاه موسیقی هماهنگ – ۱۳۹۷.
– شرکت در دوره تربیت مربی موسیقی کودک. آموزشگاه موسیقی پارس – ۱۳۹۸.
– شرکت در دوره موسیقی درمانی (سازهای کوبه ای) نزد دکتر محمدرضا پازوکی
– عضو کر فلوت تهران از سال ۱۳۹۴ و اجرای کنسرت هاي متعدد با این گروه – کنسرت های کر فلوت
– تالار رودکی (دی ماه ۹۴، مرداد۹۵، سی و دومین جشنواره موسیقی فجر۹۵، فروردین ۹۶ سی و سومین جشنواره موسیقی فجر۹۶) .
– تدریس موسیقی کودک (ارف) و فلوت – آموزشگاه هماهنگ.
– تدریس موسیقی کودک (ارف) و فلوت – آموزشگاه مینو سپهر.
– تدریس فلوت – آموزشگاه آذرنگ .
– تدریس خصوصی موسیقی کودک و فلوت (حضوری، آنلاین).