خسرو علیزاده

خسرو علیزاده

مدرس پیانو

آموزشگاه موسیقی دریا

بیژن علیزاده

مدرس گیتار

آموزشگاه موسیقی دریا

بیژن علیزاده

مدرس ساز دهنی

آموزشگاه موسیقی دریا

بیژن علیزاده

مدرس گیتار

آموزشگاه موسیقی دریا

بیژن علیزاده

بیژن علیزاده متولد 1363 است و لیسانس آهنگسازی و مدرک تدریس موسیقی را از کنسرواتوار تهران دریافت کرده است و سابقه‌ای 10 ساله در تدریس موسیقی دارد. بیژن علیزاده گیتار را زیر نظر استاد رضا یزدانی فراگرفته است و در دانشگاه نیز آهنگسازی را زیر نظر استاد محسن الهامیان فراگرفته است. او دوره‌های ویژه آهنگسازی و سلفژ را زیر نظر استاد هانیبال یوسف فراگرفته است. بیژن علیزاده مدرک تدریس معلمی پیانو و ساز دهنی را از کنسرواتوار اخذ نموده و دوره ویژه روانشناسی کودک و کودکان بیش‌فعال را نیز گذرانده است.