بهنود صداقت‌کیش

Slide thumbnail

بهنود صداقت کیش

مدرس ویولنسل

آموزشگاه موسیقی دریا

Slide thumbnail

بهنود صداقت کیش

مدرس ویلنسل

آموزشگاه موسیقی دریا

شروع فراگیری ویلن ( شیراز):

۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ آقای فرهاد منور صادق

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ آقای عزیزالله لسان

۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ استاد شجاع الدین لشگرلو