غنچه پیله‌وری

غنچه پیله‌وری

مدرس

عود و موسیقی کودک

غنچه پیله‌وری

مدرس

عود و موسیقی کودک

غنچه پيله ورى نژاد

غنچه پیله‌وری فراگيرى موسيقى را با ساز عود نزد استاد محمد فيروزى در هنرستان موسيقى دختران تهران آغاز كرد.
او در ادامه در دانشگاه هنر تهران نزد استاد محمدرضا ابراهيمى و محمود بالنده به فراگیری این ساز پرداخته است.
همچنین از محضر اساتيدى چون تقى ضرابى و اميرحسين اسلامى و شهرام غلامى بهره برده است.
سابقه همکاری به عنوان نوازنده عود با گروه بانوان همنوايان هور و گروه سايه سار را در کارنامه هنری خود ثبت نموده است.
غنچه پیله‌وری داراى مدرك مربيگرى ارف می‌باشد و در آموزشگاه موسیقی دریا به تدریس ارف، عود، سلفژ و تئورى موسيقى می‌پردازد.