نونا اردلانی

نونا اردلانی

مدرس تنبک

آموزشگاه موسیقی دریا

نونا اردلانی

مدرس تنبک

آموزشگاه موسیقی دریا

نونا اردلانی

نونا اردلانی متولد 1362و فارغ التحصیل رشته موسیقی با ساز کمانچه است. او تنبک را از سال 77 نزد استاد فربد یدالهی تا دوره عالی و استاد بهمن رجبی تا دوره فوق عالی گذرانده است. او در حال حاضر نزد استاد آرش مقدم به نواختن درام میپردازد. نونا اردلانی رتبه دوم در جشنواره فجر تکنوازان و رتبه سوم در جشنواره فجر بانوان را دارا میباشد.